ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
მარცხნიდან: ზაქარია (შაქრო) ჯაფარიძე, ალიკ ჯაფარიძე და ლიდუსი ჩხეიძე.
ზაქარია (შაქრო) ჯაფარიძე.
ზაქარია (შაქრო) ჯაფარიძე (მარცხნიდან პირველი).
ნატა ჩხეიძე