თენგიზ კუპრაშვილი.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.
სამხედროთა ჯგუფი. თენგიზ კუპრაშვილი (ზევით მარჯვნიდან მესამე)
უცნობ სამხედრო პირთა ჯგუფი.
თენგიზ კუპრაშვილი.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) უცნობ სამხედრო პირებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი.
თენგიზ კუპრაშვილი.
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო პირი.
თენგიზ კუპრაშვილი (ზევით მარჯვნიდან მეორე) უცნობ სამხედროთა ჯგუფთან ერთად.