თენგიზ კუპრაშვილი.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.
სამხედროთა ჯგუფი. თენგიზ კუპრაშვილი (ზევით მარჯვნიდან მესამე)
უცნობ სამხედრო პირთა ჯგუფი.
თენგიზ კუპრაშვილი.
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო პირი.
თენგიზ კუპრაშვილი (ზევით მარჯვნიდან მეორე) უცნობ სამხედროთა ჯგუფთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნიდან მესამე) , უცნობ ახალგაზრდა სამხედროებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) უცნობ სამხედროებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ) უცნობ ახალგაზრდა სამხედრო პირთან ერთად.