მალხაზ ჯანაშია (ზის მარცხნივ).
მალხაზ ჯანაშია
ნაირა ჯანაშია და ლოლა გოროზია.