გივი მარგველაშვილი ( მარცხნიდან პირველი)
გივი მარგველაშვილი ( მარჯვნიდან პირველი)
გივი მარგველაშვილი ( მარჯვნიდან მეორე)
გივი მარგველაშვილი (ზის მარჯვნიდან მეორე)
გივი მარგველაშვილი ( ზის მარჯვნიდან პირველი) კარლო საკანდელიძე ( დგას მარჯვნიდან პირველი), გოგი გეგეჭკორი (დგას მარცხნიდან პირველი)
გივი მარგველაშვილი ( ზის მარჯვნივ), გოგი გეგჭკორი (ცეკვავს მარცხნიდან პირველი)
გივი მარგველაშვილი ( ზის მაგიდის კუთხეში), გურამ საღარაძე (ზის მარჯვნიდან პირველი), გოგი გეგჭკორი ( დგას მარცხნივ) , რამაზ ჩხიკვაძე (ხელგაშლილი დგას).
გივი მარგველაშვილი ( მარცხნიდან პირველი)