მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. ზარდახშა, ბრინჯაო
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. კაცი, ხის სკულპტურა.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. კაცი, ხის სკულპტურა.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. ვერძი, თიხა.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. ვერძი, თიხა
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. თიხა, ჭიქურები.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. ბრინჯაო, ბეჭედი საკუთარი ინიციალებით: MD
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. ბრინჯაოს სკულპტურა.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი, ქალის ფიგურა