რუსული არმიის სამხედრო ტყვეთა ჯგუფი გერმანულ ტყვეთა ბანაკში.