რაჭველი გლეხებისა და ხელოსნების ჯგუფური ფოტო. მარცხნიდან მეორე (დგას): ვანო ხმელიძე.
მალხაზ ჯანაშია (დგას მარცხნივ) ნათესავებთან ერთად.