ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
უცნობ სამხედროთა ჯგუფი
უცნობი ფოტო
შალვა კარგარეთელი
მარცხნიდან პირველი შალვა კარგარეთელი
შალვა კარგარეთელი
შალვა კარგარეთელი
უცნობი ჯგუფური ფოტო
უცნობი ჯგუფური ფოტო
ცენტრში შალვა კარგარეთელი
უცნობი ფოტო ერთაწმინდის ტაძართან