უცნობი ახალგაზრდა მამაკაცები.
ორი უცნობი ჯარისკაცი.
უცნობი სამხედრო პირი ბავშვთან ერთად.
უცნობი სამხედროები.
თენგიზ კუპრაშვილი(მარჯვნივ) უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) უცნობ სამხედრო პირებთან ერთად.
ორი ჯარისკაცი.
თენგიზ კუპრაშვილი უცნობ ქალთან ერთად.