თბომავალი ,,Можаиск " (მოჟაისკი) - რომლითაც გადაჰყავდათ პოლიტიკური გადასახლებულები.
გიორგი ალექსი-მესხიშვილი ნადირობისას მის მონადირე ძაღლთან ერთად.