სცენა სპექტაკლიდან. შუაში - ქეთევან ღვინიაშვილი
თიკო ღვინიაშვილი ქრისტინეს როლში
მწერლებისა და თეატრალების ჯგუფი. სხედან პირველ რიგში, მარცხნიდან: მიხეილ ჯავახიშვილი (მეორე), ალექსანდრე ახმეტელი და ლიდია გასვიანი.
თბომავალი ,,Можаиск " (მოჟაისკი) - რომლითაც გადაჰყავდათ პოლიტიკური გადასახლებულები.
თიკო ღვინიაშვილი უცნობ მამაკაცთან ერთად