შალვა კიღურაძე
შალვა კიღურაძე და ბარბარე ანდრიასოვა-კიღურაძე.
ნინო კიღურაძე
არქიტექტორი ბარბარე ანდრიასოვა-კიღურაძე (შალვა კიღურაძის მეუღლე) შვილთან - ნინო კიღურაძესთან ერთად