სოფრომ (სოსო) ვარაზაშვილი მეუღლე თამარ საყვარელიძესთან და შვილთან, ვერა ვარაზაშვილთან ერთად
თამარ ვარაზაშვილი მთა-თუშეთში ყოფნისას