ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე ( შუაში), მიხეილ ჯაჯანიძე , გალბერშტაცის ცოლი (მარჯვნიდან პირველი) და მარიას ბიძაშვილები.
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე ( ზის მარცხიდან მეორე) , დასთან, ალისა (ალია) ჰერცფელდთან (პირველ რიგში) და მეგობრებთან ერთად.
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე ( ცენტრში) , მიხეილ ჯაჯანიძე ( მარცხნიდან პირველი) ალისა (ალია) ჰერცფელდთან ( მარჯვნიდან პირველი) და მეგობრებთან ერთად.
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე (მარცხნიდან პირველი) და მიხეილ ჯაჯანიძე (ცენტრში) მეგობრებთან ერთად.