ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
1984 წლის 6 მარტის გოეთეს საზოგადოების სხდომის ოქმი
გოეთეს საზოგადოების პრეზიდიუმი (სავარაუდო) 1993 წ.
გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების საქართველოს განყოფილების რეგისტრაციის მოწმობა
გაზეთი "ლიტერატურული საქართველო", 7 ივლისი, 1993, გვ.14
გაზეთი "ქართული ფილმი" 26 აგისტო, ა993 წელი, მე-3-4 გვერდი
გაზეთი "ლიტერატუული საქართველო", 3 სექტემბერი, # 36 (3916), 1993, გვ.11
გაზეთი "ქართული ფილმი", 24 მარტი, 1994 , გვ.7
გაზეთი "ქართული ფილმი", 17 ნიემბერი, 1994, გვ.5
გაზეთი "ქართული ფილმი", 29 დეკემბერი, ა994 , გვ.5
"გოეთე და საქართველო" გაზეთი "თბილისი"