გაზეთი "ქართული ფილმი", 24 მარტი, 1994 , გვ.7
გაზეთი "ქართული ფილმი", 17 ნიემბერი, 1994, გვ.5
გაზეთი "ქართული ფილმი", 29 დეკემბერი, ა994 , გვ.5
"გოეთე და საქართველო" გაზეთი "თბილისი"