გოეთეს დღეები
გოეთეს დღეები საქართველოში
"გოეთე და საქართველო" გაზეთი "თბილისი"
ფაუსტის საზოგადოების (ქ.კნოტლინგენი) ორგანო "ფაუსტბლეტერ", 1976, #32