ირინა ცინცაძის გერმანულის საშინაო დავალების რვეული
ბუქიძეების ოჯახის დეპორტაციის ისტორია, დაწერილი ლექსად ნათელა დავითაძის მიერ.