ბუქიძეების ოჯახის დეპორტაციის ისტორია, დაწერილი ლექსად ნათელა დავითაძის მიერ.
ირინა ცინცაძის გერმანულის საშინაო დავალების რვეული