ქართული კვირეულის გახსნა ზაარბრიუკენში.
SZ. Nr.-72 -Samstag/Sonntag. 26./27. März 1977
ბეჭდური მედია ქართულ საგასტროლო სპექტაკლზე ზაარბრიუკენში.