მიხეილ ჯაჯანიძის - საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლის პირადობის საბუთი.