ცნობა გალაქტიონ ნუცუბიძის შესახებ
საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური პროკურატის მიერ ლიუდმილა ნუცუბიძის სახელზე შედგენილი დოკუმენტი
გალაქტიონ ნუცუბიძის რებილიტაციის ცნობა
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო ცნობა გალაქტიონ ნუცუბიძის დაპატიმრებებისა და რეაბილიტაციის შესახებ
ლიუდმილა დემჩინსკაია ნუცუბიძის რეაბილიტაციის ცნობა