ნოშრევან და შუშანიკა გიორგაძეების ქორწინების მოწმობა.
ზაირა გიორგაძის გარდაცვალების ცნობა
ელგუჯა გიორგაძის გარდაცვალების ცნობა.