ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
ზოოლოგის სახელმძღვანელო
გურამ რამიშვილის სადისერტაციო ნაშრომი.
თინა კაიშაურის შრომის წიგნაკი
საფრანგეთიდან ჩამოსული როჟე ტურიაშვილისა და მისი მეუღლის დახვედრისადმი მიძღვნილი სტატია