ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
გალაქტიონ ნუცუბიძის რებილიტაციის ცნობა
ლიუდმილა ნუცუბიძის მოთხოვნა მეუღლის, გალაქტიონ ნუცუბიძის დოკუმენტების გამოთხოვის შესახებ
ცნობა გალაქტიონ ნუცუბიძის სამუშაო ადგილის შესახებ
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო ცნობა გალაქტიონ ნუცუბიძის დაპატიმრებებისა და რეაბილიტაციის შესახებ
ცნობა გალაქტიონ ნუცუბიძის შესახებ
გალაქტიონ ნუცუბიძის რეაბილიტაციის ცნობა
საარქივო ცნობა გალაქტიონ ნუცუბიძის სამუშაო ადგილების და თარიღების შესახებ
საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური პროკურატის მიერ ლიუდმილა ნუცუბიძის სახელზე შედგენილი დოკუმენტი
გალაქტიონ ნუცუბიძისა და ლიუდმილა დემჩინსკაიას ქორწინების მოწმობა
საბჭოთა კავშირის მთავარი პროკურატურის პასუხი ლიუდმილა ნუცუბიძის მოთხოვნაზე