ტატიანა ბოკკი-ბუაძის ზეპირი ისტორია
შუშანიკა გიორგაძის ზეპირი ისტორია მისი ოჯახის გადასახლების შესახებ შუა აზიაში, 1951 წელს.