თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ), ორ უცნობ სამხედროსთან ერთად.
უცნობ სამხედროთა ჯგუფი. თენგიზ კუპრაშვილი (პირველ რიგში, ცენტრში).
უცნობი ფოტო.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ) ორ უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.
უცნობი სამხედრო პირები.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედრო პირებთან ერთად.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი.