ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
უცნობი ფოტო ძეგლის ფონზე.
უცნობ ქალთა ჯგუფი.
კრიმონ გაგნიძე (მარჯვნივ) უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.
უცნობი ფოტო.
კრიმონ გაგნიძე (ცენტრში) უცნობ ქალთან და მამაკაცთან ერთად.
კრიმონ გაგნიძე (პირველ რიგში, ცენტრში) უცნობ სამედიცინო პერსონალთან ერთად.
სამხედრო მატარებელი, უცნობი პერსონალი.
კრიმონ გაგნიძე.
სამხედრო მატარებელი უცნობი პაციენტებით და სამედიცინო პერსონალით.
სანიტარული მატარებელი.