,,სახელმწიფოს ჩავაბარებთ 800 ტ. ყურძენს"
ცენტრში რიჩარდ ჩხეიძე
პიონერული ხაზი ახალდაბის პიონერთა ბანაკში. ორ მამაკაცს უჭირავს სტალინის ფოტო, რომლის ქვეშაც ჩანს წარწერა: ,, მადლობა ამხანაგ სტალინს ბედნიერი ბავშვობისთვის".