სოფელი ჯვარი. პირველი რიგი, მარცხნიდან - გულდან ქანთარია, ვლადიმერ სამუშია, გულნაზ ქანთარია. მეორე რიგში - მაშიკო ხუნწარია-ქანთარიასი, ვლადიმერ ქანთარია, ტერენტი სამუშია. მესამე რიგში - გურამ ქანთარია, ფლორა ჭანტურია-ქანთარიასი, ოლია ქანთარია-სამუშიასი, ალიოშა ქანთარია.