ნელი ამაშუკელი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის კიბეებზე.
სტუდენტი ნელი ამაშუკელი ალექსანდრე კაპანელის ლექციაზე.