ნელი ამაშუკელი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის კიბეებზე.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები: თამარ ვარაზაშვილი და თამარ ციციშვილი (სხედან ცენტრში). თამარ ციციშვილის უკან დგას - რუსუდან ხარაძე.
სტუდენტი ნელი ამაშუკელი ალექსანდრე კაპანელის ლექციაზე.