მეგობრების ჯგუფი ჩაის პლანტაციებში ნელი ვაჩაძე (მარცხნიდან მესამე)
ჩაის მკრეფავთა ჯგუფი, ქვედა რიგში, ცენტრში - ნელი ვაჩაძე
ცენტრში ნელი ვაჩაძე, მარცხნივ გულო მახარაძე და მარჯვნივ ნანა ჭელიძე
ნელი ვაჩაძე (ზის მარჯვნიდან პირველი) უცნობ ჯგუფთან ერთად
ნელი ვაჩაძე (მარჯვნიდან პირველი) თანაკურსელებთან ერთად
მარცხნიდან პირველი ნელი ვაჩაძე, მარცხნიდან მეორე ნანა ჭელიძე.
სტუდენტთა ჯგუფი