ნელი ვაჩაძე (ზის მარჯვნიდან პირველი) უცნობ ჯგუფთან ერთად
მეგობრების ჯგუფი ჩაის პლანტაციებში ნელი ვაჩაძე (მარცხნიდან მესამე)
ჩაის მკრეფავთა ჯგუფი, ქვედა რიგში, ცენტრში - ნელი ვაჩაძე
ცენტრში ნელი ვაჩაძე, მარცხნივ გულო მახარაძე და მარჯვნივ ნანა ჭელიძე
მარცხნიდან პირველი ნელი ვაჩაძე, მარცხნიდან მეორე ნანა ჭელიძე.
ნელი ვაჩაძე (მარჯვნიდან პირველი) თანაკურსელებთან ერთად
სტუდენტთა ჯგუფი