მარნეულის რაიონის სოფელ შაუმიანის შვიდწლიანი სკოლის შენობა