რამბულეს ჯიშის ცხვრები სარწყულებელთან, ყირიმის სტეპში.
ზაქარია (შაქრო) ჯაფარიძე (მარცხნიდან პირველი).
ყირიმი, ევპატორია. იოსებ ფიფია სამკურნალოდ ყოფნისას ყირიმში. მესამე რიგში მარჯვნიდან მესამე - იოსებ ფიფია
ყირიმი, ევპატორია. იოსებ ფიფია სამკურნალოდ ყოფნისას ყირიმში.
ევპატორია. იოსებ ფიფია სამკურნალოდ ყოფნისას ყირიმში.
ევპატორია. სამკურნალოდ ყოფნისას ყირიმში. დგას მარცხნივ - იოსებ ფიფია.
ყირიმი. მატროსები ქერჩის ოპერაციის დამთავრების შემდეგ. სამხედრო ჟურნალისტის - არტემ ალიბეგაშვილის გამოგზავნილი სურათი ქერჩიდან, ქერჩის ოპერაციის დამთავრების შემდეგ.
გუგული ჯანჯღავა (ზინაიდა ჯანჯღავას ძმა) ყირიმში, "მერცხლის ბუდესთან".