ხათუნა ჭიჭინაძე (შუაში) ბიძაშვილებთან ერთად
ჯინა ჯაჯანიძე (მარჯვნივ) და მისი მამიდაშვილი ლაურა ჭანტურიშვილი
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე (მარცხნივ, მეორე რიგში) ალისა ჰერცფელდი ( მარჯვნიდან პირველი) , ევგენია ჯაჯანიძე (მარცხნიდან მეორე პირველ რიგში), ჯინა ჯაჯანიძე ( ხელში), ვერა ჯაჯანიძე (მარცხნიდან პირველი პირველ რიგში), ლიზა ჯაჯანიძე ( ცენტრში)
ჯინა ჯაჯანიძე ( მარცხნივ) და ლაურა ჭანტურიშვილი ( მისი მამიდაშვილი)
ლიზა (ელისაბედ) ჯაჯანიძე ( ზის მარცხნიდან პირველი), თამუსია ( შუაში), ჯინა ჯაჯანიძე ( მარჯვნიდან პირველი), დგანან ვენერა ჯაჯანიძე ( მარცხნივ) და ემა (მარჯვნივ).
მარია ჰერცფელდის და, ალისა (ალია) საქართველოში სტუმრობისას ჯინა ჯაჯანიძესთან ერთად.