მარჯვნიდან კარლო ხმელიძე დუდნიკოვის ოჯახთან ერთად
კარლო ხმელიძე (ზედა რიგში მარცხნიდან პირველი), სანია ივანოვი და დუდნიკოვის ოჯახი
უცნობი ჯარისკაცი
უცნობი ჯარისკაცი