დათა ვაჩნაძე სტამბოლში, სტუმრად დიმიტრი აბხაზის ოჯახში.
კ. აბაშიძე (მეჩნიკოვა) სტამბოლში 1925 წელს.