გორი; ექსკურსიის მონაწილეების ჯგუფი იოსებ სტალინის მუზეუმში, სტალინის პირადი ვაგონის წინ. დგას მარცხნიდან მეორე - ნანა ცქიმანაური.