სოფელი ჯუმათი: ლილი ვაჩეიშვილი (მარჯვნივ) მეგობართან ერთად.
სოფელი ჯუმათი; ლილი ვაჩეიშვილი.
სოფელი ჯუმათი; მედეა ვაჩეიშვილი მეგობართან ერთად.