მოსე ვარამაშვილი
სიღნაღი; ექთანი და ავადმყოფების ჯგუფი, სიღნაღის სავამდყოფოში. ზის პირველ რიგში, მარცხნიდან მესამე - ესმა ნადირაშვილი.
სიღნაღის მაზრის პროფკავშირის ყრილობა
სიღნაღი.