1. გიორგი მირიანაშვილი, 2. ნ. გოგოლაშვილი, 3. კ.ფ. გოგოლაშვილი, 4. ჟ. ა. მირიანაშვილი, 5. ნ. ოტიაშვილი, 6. ი. მჭედლიშვილი, 7. ი. ე. ნონეშვილი, 8. ბ. თათარიშვილი, 9. მ. გ. მირიანაშვილი და სხვები სიღნაღის რაიონის აქტივის შეხვედრაზე ძველ ბოლშევიკებთან