უცნობი ჯარისკაცები
ცენტრში რიჩარდ ჩხეიძე
მარცხნიდან პირველი რიჩარდ ჩხეიძე
მარჯვნიდან მეორე რიჩარდ ჩხეიძე უცნობ ჯარისკაცებთან ერთად
ცენტრში რიჩარდ ჩხეიძე