უცნობი ჯარისკაცები
ცენტრში რიჩარდ ჩხეიძე
მარჯვნიდან მეორე რიჩარდ ჩხეიძე უცნობ ჯარისკაცებთან ერთად
მარცხნიდან პირველი რიჩარდ ჩხეიძე
ცენტრში რიჩარდ ჩხეიძე