როზა ჰერცფელდი, მარია ჰერცფელდის დედა
როზა ჰერცფელდი და მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე
რობერტი და როზა ჰერცფელდები
როზა ჰერცფელდი - მარია ჰერცფელდის დედა და ალისა (ალია) ჰერცფელდი - მარია ჰერცფელდის და
ალისა (ალია) ჰერცფელდი, მარია ჰერცფელდის და
(მარცხნიდან მარჯვნივ) მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე , ჟორჟი, ალისა(ალია) და ძიძა ნადია