ვიბროგის დაცვისას დაღუპული საბჭოთა მებრძოლების ძეგლი.