სოფელი საკრაულა. მიხეილ ამირეჯიბის და ჟუჟუნა ჯიმშელეიშვილის ქორწილი. მარცხნიდან - მუთუა აფრასიონის ასული კიკნაველიძე-აბაშიძისა, იულია აფრასიონის ასული კიკნაველიძე-ჭუმბურიძისა, ვასო ივლიანეს ძე ჭუმბურიძე, მიხეილ ლუკას ძე ამირეჯიბი, ციალა ფიფია, ომარ ვალიკოს ძე ჭუმბურიძე. დოლით ზის - ნოდარ აბაშიძე (მუთუას ვაჟი).