ნელი ვაჩაძე - ცენტრში
ნელი ვაჩაძე (მარჯვნიდან პირველი) ექსკურსიაზე საგურამოში