უცნობი ფოტო (მარჯვნიდან პირველი, ნიკოლა)
კრიმონ გაგნიძე.
კრიმონ გაგნიძე.
უცნობი ჯარისკაცის ფოტო (ნიკოლა)
უცნობი ფოტო (ნიკოლა)
უცნობი პორტრეტი (ნიკოლა)