მარჯვნიდან პირველი გიორგი მირიანაშვილი
ნესტორ ვაჩაძის (მანქანაზე მარცხნიდან მეორე) და მარიამ ჭელიძის(მარცხნიდან პირველი ) დაქორწინების დღე, გზად ონისკენ
სოფრომ ვარაზაშვილი მეუღლე თამარ საყვარელიძესთან და შვილთან, ვერა ვარაზაშვილი ვარაზაშვილთან ერთად.