მარჯვნიდან პირველი - ნელი ვაჩაძე, მეგობრებთან ერთად
ახალგაზრდების ჯგუფი, მათ შორის ნელი ვაჩაძე (მარცხნიდან მეორე)
ახალგაზრდების ჯგუფი
ნელი ვაჩაძე (მარჯვნიდან მესამე), მეგობრებთან ერთად
ნელი ვაჩაძე მოტოციკლეტზე მეგობართან ერთად
ნელი ვაჩაძე მარცხნიდან მესამე, უცნობ ახალგაზრდებთან ერთად
ნელი ვაჩაძე (ქვევით) მეგობრებთან ერთად
ახალგაზრდების ჯგუფი, მათ შორის ნელი ვაჩაძე ( ხეზე, მარცხნიდან მეოთხე)
ნელი ვაჩაძე მარჯვნიდან პირველი, მეგობრებთან ერთად
ხის ტოტზე ცენტრში - ნელი ვაჩაძე თანაკურსელებთან ერთად