სხედან, მარცხნიდან: უცნობი, მიხა ჩოდრიშვილი და სერგეი ალილუევი.
შალვა კიღურაძე და ბარბარე ანდრიასოვა-კიღურაძე კისლოვოდსკში.
უცნობი ფოტო