ჯარისკაცები: გოგა გიორგობიანი, კახა კურტანიძე, ნიკა თერგია
დათო კობახიძე, კალინინგრადში მასახურობის დროს გამოგზავნილი ფოტო