იენა. 1971 წელი. იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტთან მემურანდუმის გაფორმება. მერი რადიანი (გერმანისტი), ნანა კუპრავა (გერმანისტი), პროფესორი - გერტრუდ პეტჩი (გერმანელი ეთნოლოგი და პროფესორი, ეინის უნივერსიტეტში კავკასიოლოგიის განყოფლების დამაარსებელი; თარგმნა „დიდოსტატის მარჯვენა“, „ქართლის ცხოვრება“), ნელი ამაშუკელიი.